4.944 elevi din județul Dolj vor participa, în perioada 20-21 martie, la simularea Evaluării Naționale, 2394 elevi fiind din mediul urban și 2550 elevi din mediul rural.

Examenul este organizat în 154 de unități de învățământ – centre de examencare școlarizează elevi de clasa a VIII-a, după următorul calendar:

20 martie 2023 – proba scrisă la Limba și literatura română

21 martie 2023 – proba scrisă la Matematică

29 martie – Comunicarea rezultatelor

Potrivit ISJ Dolj, probele din cadrul simulării naționale a Evaluării Naționale 2023 vor începe la ora 9.00, moment în care, în fiecare clasă, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în sălile de clasă este permis pâna la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore.

22 de elevi din 11 unități școlare beneficiează de asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023.

Desfășurarea simulărilor naționale se desfășoară sub supraveghere audio – video.

Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.