Reprezentanții Penitenciarului Craiova anunță că unitatea poate pune la dispoziţie forţă de muncă specială, până la un număr de 400 de persoane private de libertate, pe perioade de timp determinate de 1 – 12 luni.

Potrivit reprezentanților Penitenciarului Craiova, serviciile unității deservesc o gamă diversă de activităţi, respectiv:

lucrări în domeniul construcţiilor industriale şi civile, rutiere şi feroviare, etc

lucrări în agricultură;

confecţionare încălţăminte:

servicii de coasere manuală a încălţămintei, ambalat confecţii textile, etc  

confecţionare de mobilier lemn,

munci necalificate (recuperarea deşeurilor şi reciclarea acestora, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc).

În privința avantajelor pe care o firmă le poate avea dacă optează pentru oferta penitenciarului, în primul rând, spun reprezentanții unității, este vorba despre stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate.

„Avantajele colaborării cu unitatea noastră:

asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, atât în interiorul penitenciarului, cât şi în exteriorul acestuia;

asigurarea spaţiilor pentru amplasarea utilajelor în vederea confecţionării produselor (folosind persoane private de libertate la muncă);

negocierea tarifelor in funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate;

folosirea la muncă a deţinuţilor nu implică încheierea unor contracte de muncă cu persoanele private de libertate, ci doar incheierea unui contract de prestari servicii intre societate şi unitatea penitenciară;

scutirea de la plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc

oprirea procesului de producţie, la solicitarea dumneavoastră, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare din partea societătii dumneavoastră;

siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

paza persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar;

supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii societăţii dumneavoastră”, arată reprezentanții Penitenciarului Craiova.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta sediul instituţiei din Craiova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, telefon 0251/430.436, fax 0251/563.595, e-mail pcraiova@anp.gov.ro