Primăria Craiova a scos la concurs mai multe posturi, în vederea angajării, cele mai multe dintre acestea pentru debutanți.

Potrivit anunțurilor de angajare publicate pe site-ul Primăriei Craiova, în luna aprilie, este vorba despre următoarele posturi pentru care se organizează concurs:

un post de inspector în cadrul Serviciului Administrare și Exploatare Stadion;

 5 posturi inspector debutant-Serviciul Autorizații în Construcții, Obținere Avize, Taxe;

3 posturi în cadrul Serviciului Autorizații în Construcții, Obținere Avize, Taxe;

2 posturi inspector debutant în cadrul Direcției de Taxe și Impozite;

un post director executive-Direcția Elaborare și Implementare Proiecte;

un post inspector Birou Cadastru;

un post inspector în cadrul Biroului Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă.  

Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, tematica și bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul Primăriei Craiova, secțiunea Carieră-posturi publice vacante.