Unknown doctor woman checking blood pressure of female patient, close-up. Cardiology in medicine and health care concept

De la 1 iulie, va intra în vigoare noul contract-cadru al CNAS, dar şi normele metodologice de aplicare a acestuia, potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţie.

În completarea schimbărilor anunțate pe 26 mai, CNAS adaugă o serie de noutăți legate de asistența medicală.

Astfel, în asistența medicală primară, pe lângă dezvoltarea serviciilor preventive pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie, se introduc noi servicii diagnostice și terapeutice.

În plus, pentru comunicarea rapidă a informațiilor necesare tratării pacienților, medicii de familie vor trece pe biletele de trimitere adresa de e-mail a cabinetului. Aici vor putea fi trimise scrisorile medicale de la ambulatoriul de specialitate sau de la spital, precum și rezultatele analizelor și investigațiilor.

În lista serviciilor diagnostice și terapeutice au fost introduse o serie de servicii specifice pentru anumite specialități, printre care:

descărcarea și interpretarea rapoartelor specifice dispozitivelor utilizate în gestionarea diabetului zaharat – specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli nutriție;

tomografia în coerență optică – specialitatea oftalmologie;

extracția dispozitivului intrauterin – specialitatea obstetrică-ginecologie;

imunoterapia specifică cu vaccinuri anti-alergenice standardizate cu administrare subcutanată – specialitatea alergologie și imunologie clinică;

puncție biopsie mamară ghidată ecografic – efectuată de medici cu specialitatea chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, oncologie medicală cu atestat/competenţă în senologie imagistică, radioterapie cu atestat/competență în senologie imagistică.

Totodată, se extinde lista serviciilor medicale în scop diagnostic-caz cu servicii acordate pacientelor pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

În asistența medicală dentară se introduce un nou serviciu decontat: detartrajul cu ultrasunete și periaj profesional, care se efectuează pentru toată dantura. Fiecare asigurat poate beneficia anual de un astfel de serviciu. Pe lista investigațiilor imagistice ce pot fi efectuate de medicii stomatologi se adaugă și tomografiile dentare CBCT.

Totodată, valoarea orientativă lunară de contract creşte cu 50% faţă de cea din prezent, pentru mediul rural aplicându-se încă o majorare cu 50% (ajungând astfel la valoarea de 6.000 de lei în mediul urban, respectiv 9.000 de lei în mediul rural, pentru un program de lucru de 3 ore/zi).

În asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu se introduc noi analize de laborator decontate.

Se vor deconta noi servicii medicale de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară: mamografie cu tomosinteză unilaterală şi mamografie cu tomosinteză bilaterală (investigații ce pot fi recomandate pentru monitorizarea pacientelor cu cancer de sân); mamografie digitală 2D; tomografie dentară CBCT mandibulară, maxilară, respectiv bimaxilară; ecografie musculoscheletală; ecografie cutanată; ecografie a aparatului urinar/genital masculin; ecocardiografie de efort; RMN şold – articulaţie coxo-femurală nativ şi cu substanţă de contrast; RMN whole-body; limfoscintigrafie planară.

Se introduc, de asemenea, noi activităţi de transport sanitar neasistat.

Pentru transpunerea în practică a noilor acte normative şi asigurarea continuităţii furnizării de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale către asiguraţi, casele de asigurări de sănătate din întreaga ţară încep perioada de semnare de noi contracte cu furnizorii, care vor fi valabile de la 1 iulie.