Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, implementează proiectul „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor în municipiul Craiova”, un program în valoare de 149112753,71 lei, din care contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 126273791,81 lei și 22283610,30 lei, de la bugetul de stat.

Potrivit reprezentanților ABA Jiu, obiectivul general al proiectului constă în reducerea pagubelor potențiale viitoare, asigurând o protecție semnificativă a zonei analizate împotriva inundațiilor la probabilitatea de 0,2% pentru municipiul Craiova și 1% pentru localitățile aval de acumularea Dumbrava – Rocșoreni și localitățile aval de barajul Ișalnița.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie atât punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni din județul Mehedinți, cât și amenajarea râului Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor de pe sectorul amintit.

Ca urmare a viiturilor din anul 2014, din cauza unor infiltrații puternice, pe lângă conducta golirii de fund, lacul de acumulare Dumbrava a fost golit, prezentând o stare avansată de degradare la nivelul descărcătorului și construcțiilor aferente acestora.

Având în vedere toate acestea, era necesar un proiect pentru punerea în siguranță a barajului Dumbrava-Rocșoreni, acumularea asigurând folosința de atenuare a viiturilor pe râul Argetoaia, cu efect de apărare împotriva inundațiilor a obiectivelor din aval, spun reprezentanții ABA Jiu.

Totodată, digurile de apărare de pe malul stâng al râului Jiu au fost construite în anul 1963, având rolul de apărare a municipiului Craiova. În prezent, aceste diguri prezintă degradări ale coronamentului ca urmare a duratei mari de exploatare, a circulației pe dig și a acțiunii fenomenelor meteorologice (îngheț-dezgheț, perioade de secetă alternate cu precipitații cu un caracter torențial, viituri și scurgeri de pe versanți, etc.).

De asemenea, cota coronamentului digurilor este sub cea de asigurare, existând zone de inundare natural, ceea ce impune reabilitarea opritoarelor.Astfel, amenajarea râului Jiu se face prin mărirea gradului de siguranță a digurilor existente pe cele două maluri ale cursului de apă, stâng și drept.Investițiile realizate vor conduce la o îmbunățățire semnificativă a calității vieții populației locale și vor asigura o creștere economică viitoare a zonei.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele tipuri de lucrări:

Obiectiv I: Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți

• refacerea corpului barajului prin remedierea cavernelor și asigurarea planeității paramentelor pe toată suprafața acestora;

• refacerea protecției taluzului amonte refacerea grinzii de beton pentru sprijinirea pereului;

• asigurarea protecției vegetative a taluzului aval prin înierbare;

• refacerea golirii de fund: refacerea accesului, cât și a debușării;

• reabilitarea turnului de tip călugăr existent;

• reabilitarea căminului de vane, cea a galeriei de evacuare și a echipamentelor hidromecanice; refacerea descărcătorului de ape mari pe actualul amplasament;

• realizarea unei scări depești pe canalul evacuator al deversorului lateral;

• realizarea aparaturii de măsură și control necesare pentru urmărirea comportării construcțiilor.

Obiectiv II: Amenajarea râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița-aval municipiul Craiova, județul Dolj

• mal stâng – sectorul baraj Ișalnița- aval municipiul Craiova – se vor supraînălța digurile (confluență Amaradia – Mofleni-Podari, pe 12,9 km);

• mal drept – supraînălțarea digurilor existente pe sectorul 1 baraj Ișalnița – amonte confluență pârâu Tejacu (840 m) și a digurilor existente pe sectorul 2 aval confluență pârâu Tejacu – pod Bucovăț (702 m);

• închidere incintă pe o lungime totală de 557 metri (protecție localitatea Leamna de Jos), valorificând linia de apărare existentă  – 529 m și închidere Valea Mare  – 28 m;

• asigurarea conectivității laterale a râului Jiu în zona localității Leamna de Jos.

Durata de implementare a proiectului a fost de 64 de luni, urmând a se finaliza a data de 31 decembrie 2023.