Ministerul Educației a lansat în dezbatere Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel”. Au fost aduse modificări, una dintre acestea referindu-se la interzicerea deplasărilor în afara localităților, atunci când acestea presupun costuri pe care ar trebui să le suporte părinții.

Unitatea de învățământ are obligația de a stabili oferta de activități din cadrul Programului național “Școala altfel” astfel încât să poată asigura, prin oferte alternative, participarea la aceste activități, a tuturor elevilor și cadrelor didactice.

„În situația în care, pe întreaga perioadă a programului sau doar în anumite zile, din motive obiective, nu se pot organiza activități conform orarului stabilit pentru programul <Școala Altfel>, se desfășoară alte activități educative care contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor din curriculumul național”, este una dintre principalele moficirări anunțate de minister.

O altă modificare se referă la interzicerea deplasărilor în afara localității care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.

Documentul poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Educației.