Spitalul Clinic Filantropia din Craiova, unitate medicală de stat care își permite să încheie contracte de publicitate pe sume considerabile, a rămas fără bani pentru priorități și astfel apelează la bugetul local.

Reprezentanții unității spitalicești, după ce și-au restabilit prioritățile și au refăcut anumite calcule, s-au trezit că ar fi nevoie de o rectificare a bugetului, în sensul suplimentării lui.  

Astfel, în cadrul unei ședințe extraordinare de consiliu local, programată pentru astăzi, se va vota alocarea sumei de bani pentru pe anul 2023, cu suma de 1.838,00 mii lei astfel : „- 1.460,00 mii lei la sursa 33.10.30 ”Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat” pentru finanțarea actiunilor în sănătate – rezidenți, planning, cercetare; – 378,00 mii lei la sursa 43.10.10 ”Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății”; La partea de cheltuieli, suma de 1.838,00 mii lei se va distribui după cum urmează: -1.460,00 mii lei la Titlul I ”Cheltuieli de personal”, conform notei de fundamentare nr. 20749/2023, anexată ; 2 – 378,00 mii lei la Titlul II ”Bunuri și servicii” pentru achitarea prestărilor de servicii privind înlocuirea pompelor centrifuge de la centrala termică a spitalului din str. Filantropiei, nr.1 și montarea sistemelor de apelare medicală și control acces în secțiile spitalului, conform notei de fundamentare nr. 22134/2023, anexată”, arată raportul întocmit de către autoritățile locale, în baza adreselor trimise de către reprezentanții spitalului.

Acest proiect de hotărâre va fi supus votului consilierilor municipali, luni, 9 octombrie, ședința fiind programată la ora 16.00.