Reprezentanții Spitalului Filantropia Craiova au oferit, într-un final, informații cu privire la stimulentele financiare acordate personalului, acest lucru după ce, la o solicitare anterioară „ne-au trimis” la lege și ne-au mai explicat cum stă treaba cu acești bani. O mai făcuseră în aprilie, motiv pentru care am cerut date mai concrete.

Perioada pandemiei Covid pare că a lăsat urme serioase, în rău, în domeniul comunicării și al transparenței activității, în multe instituții din județul Dolj, între acestea numărându-se și Spitalul Filantropia Craiova.

Cei din conducerea acestui spital aleg să ofere informații după bunul lor plac și uită că unitatea medicală nu le aparține și nici societate comercială nu este.

După îndelungi încercări, cu privire la stimulentele financiare acordate personalului auxiliar, domniile lor au binevoit să ofere date în acest sens.

În luna aprilie a acestui an, conducerea spitalului a decis să acorde aceste stimulente care sunt pentru „personalul medical și cel de specialitate”. Așa este trecut într-o adresă înaintată Consiliului Local Craiova. Bun! L-am întrebat pe directorul instituției, Liviu Radu, care este situația în acest caz și a precizat, atunci, că doar au utilizat textul din lege, dar că acele sume de bani vor ajunge la personalul auxiliar, amintind aici șoferi, bucătarese, paznici sau muncitori-întreținere.

Nu știm exact cui s-au acordat acești bani, întrucât conducerea unității medicale ezită să le menționeze. Ezită să ofere un răspuns concret în acest sens! Șim că este vorba despre „personal medical și de specialitate”. Spunea directorul, în aprilie, că nu va fi vorba despre personalul medical, ci doar au trecut așa…să utilizeze un text din lege. Au rămas la aceeași explicație!

Legal, categoriile de personal și cuantumul stimulentelor financiare se stabilesc și se aprobă de catre Comitetul Director în baza unui regulament propriu și vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului ( venituri încasate din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și prestații medicale).

Cei care au decis cum stă treaba cu aceste stimulente, la nivelul Spitalului Filantropia sunt: Liviu Radu, manager, Lorena Dijmărescu, director medical, Anamaria Liliana Staicu, director financiar-contabil și Elena Ungureanu, director de îngrijiri, toți fiind membrii Comitelului Director al Spitalului Filantropia Craiova.

Stimulentele sunt în limita a două salarii minime brute pe ţară și nu fac parte din salariul de bază, iar acordarea lor se face cu respectarea legislației în vigoare cu privire la calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii datorate la stat.

Deși într-o solicitare trimisă în luna august am cerut informații cu privire la numărul stimulentelor oferite, nimeni nu a suflat o vorbă. Săptămâna trecută, a venit însă răspunsul. Sunt acordate aceste sume de bani începând cu luna mai.

„În mod concret, numărul lunar al persoanelor care au primit stimulente financiare începând cu luna mai a.c., a fost următorul: mai-128, iunie-141, iulie-166, august-38, septembrie-38.”, spun reprezentanții Spitalului Filantropia Craiova.

Tot din recentul răspuns aflăm că de fapt se cunoaște și bugetul estimat pentru acordarea acestor stimulente. Era firesc, motiv pentru care nu înțelegem eschivarea celor din conducerea unității spitalicești.

„Bugetul pentru acortdarea stimulentelor financiare aferente perioadei aprilie-decembrie 2023-aprobate prin HCL nr. 180/27.04.2023, a fost estimat în suma medie de aproximativ 104.000 de lei/lunar”, se mai arată în răspuns.

Veniturile Spitalului Filantropia nu permit asigurarea stimulentelor în limita  a două salarii brute, ci după ce au făcut o analiză, în perioada mai-august, s-a concluzionat că suma acordată a fost în medie de aproximativ 980 lei brut/persoană/ lunar.