Activitatea Iridex Group Salubrizare este resimțită de fiecare dintre noi, locuitorii acestui județ, fie că suntem persoane fizice, fie agenți economici. La rândul lor, reprezentanții Iridex se declară mulțumiți de ceea ce au reușit să facă în Dolj, din 2019 până în prezent, și au precizat, într-un material Oltenia Live, că sunt pe drumul cel bun și că au încredere că viitorul, în ceea ce privește abordarea deșeurilor, va fi unul mai sustenabil.  

Reporter: În județul Dolj ați demarat activitatea în anul 2019, iar în Craiova la 1 iulie 2021. Cum caracterizați această perioadă de timp, din punct de vedere al atingerii obiectivelor propuse până în prezent?

Reprezentanții Iridex Group Salubrizare: De la începutul activității în anul 2019 în județul Dolj, Iridex Group Salubrizare a demonstrat că angajamentele și responsabilitatea generată de către acestea pot aduce schimbări benefice, semnificative în comunitate. Într-un timp relativ scurt, cu eforturi extraordinare, am reușit să implementăm strategii și bune practici, programe operationale, investitii importante, o întreagă desfășurare de forțe/resurse, astfel încât să răspundem nevoilor, cerințelor comunității și să fim prezenți în cele 109 UAT-uri ale județului Dolj. Activitatea Iridex Group Salubrizare s-a dezvoltat etapizat în primii doi ani de activitate și în colaborare permanentă cu autoritățile locale am dus la îndeplinire și operaționalizat infrastructura completă de colectare separată a deșeurilor, acoperind nu numai Municipiul Craiova, dar și orașele și toate localitățile din județul Dolj (containere supraterane de tip Easy, containere îngropate, pubele, igloo-uri, saci). În Muncipiul Craiova există 438 de platforme containere îngropate (pentru deșeuri reciclabile și reziduale) și 1016 containere supraterane de tip Easy, pentru deșeuri reciclabile amplasate în zona de blocuri. Totodată, în zona de case au fost distribuite peste 25.000 de seturi de pubele (distinct pentru fiecare fractie de deseuri colectata: rezidual, hartie/carton, plastic/metal si biodegradabil). În plus, am investit în realizarea unei flote de mașini adaptate nevoilor specifice ale teritoriului pe care îl deservește, astfel încât departamentul operational de salubrizare își desfășoară activitatea în 109 unități administrativ teritoriale aflate în judetul DOLJ, împărțite astfel: 5 orașe, 104 comune. Suntem principalul operator de salubrizare din județul Dolj, având la baza noastră 513 de angajați și o flotă impresionantă de 209 vehicule specializate. Aceste resurse importante, ne permit să gestionăm eficient si de calitate serviciile prestate pe întreg teritoriul județului: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor, servicii de operare/administrare a stațiilor de transfer/compost și sortarea deșeurilor municipale și similare. Totodată, asigurăm colectarea deșeurilor de la peste 8.000 de agenți economici din Dolj.

Rep.: Care sunt cele mai mari probleme înregistrate, la ora actuală, în județul Dolj?

Iridex: Dacă vă referiți la domeniul nostru de activitate, apreciem că nu sunt probleme semnificative în județul Dolj. Apar uneori diverse situații ce necesită solutionare urgentă, însă echipa noastră este bine organizată și pregătită de fiecare dată cu un feedback rapid și eficient în rezolvarea oricarei neconformități cu care ne putem confrunta la un moment dat. Suntem conștienți de complexitatea și diversitatea responsabilităților ce ne revin, ne bazam în puterea comunicării deschise și permanente, prin dialog și colaborare cu partenerii nostri putem identifica cele mai bune soluții pe termen lung pentru cetățeni. Înțelegem că schimbarea de mentalitate nu vine peste noapte. Este necesar să continuăm eforturile în derularea campaniilor noastre de informare și ecologizare pe care le derulam în mod constant în tot județul, astfel încât, în timp, deșeurile reciclabile să fie percepute ca o resursă valoroasă, iar printr-o colectare corectă a acestora și un comportament responsabil față de mediu, să putem demonstra și aduce împreună o contribuție la reducerea poluării și un aer cât mai curat în Dolj.

Rep.: Câte mașini numără parcul auto Iridex Group Salubrizare în județul Dolj?

Iridex: Parcul auto din județul Dolj este compus din 209 vehicule, dintre care opt mașini robotizate
tip Easy, care asigură colectarea deșeurilor din containerele îngropate amplasate în zona de blocuri
din Municipiul Craiova.

Rep.: Ce se poate face concret, în municipiul Craiova, pentru ca platformele de gunoi să nu mai devină munți de gunoaie? Aceste realități există, iar Iridex pare depășit de situație. Poliția Locală pare că nu poate face nimic. Cum depășim aceste situații?

Iridex: În condițiile în care în Municipiul Craiova, există implementată toată infrastructura necesară colectării selective a deșeurilor generate, Iridex Group Salubrizare nu deține dreptul de control sau sancționare asupra cetățenilor sau agenților economici care depozitează incorect deșeurile, fie pe lângă platformele de gunoi, fie fără a fi corect colectate. Iridex Group Salubrizare oferă soluții adaptate pentru gestionarea fiecărui tip de deșeu, incluzând deșeuri din construcții, demolări sau deșeuri voluminoase. Locuitorii Municipiului Craiova trebuie să utilizeze serviciile dedicate colectării deșeurilor voluminoase și a deșeurilor rezultate din reamenajarea locuințelor, care se colectează pe bază de comandă/contract individual, prin care, Iridex Group Salubrizare pune la dispoziție recipientii potriviti pentru colectarea cantității și a tipului de deșeu generat. De multe ori, deșeurile depozitate inadecvat în proximitatea platformelor dintre blocuri provin de la agenții economici. Cetățenii care observă astfel de nereguli sunt încurajați să contacteze direct Poliția Locală, entitatea abilitată să intervină în asemenea situații. Atunci când echipele Iridex, aflate în teren, surprind astfel de situații sesizează Poliția Locală. În ultimul timp, am transmis 38 de sesizări la Poliția Locală Craiova privind colectarea incorectă a deșeurilor și 28 de sesizări legate de furtul deșeurilor reciclabile de către colectori informali. Pentru colectarea deșeurilor voluminoase, periodic Primăria Craiova, alături de Iridex Group Salubrizare organizează campanii gratuite pentru cetățeni de colectare a deșeurilor voluminoase. O astfel de campanile se dereulează și în această perioada, 15 octombrie – 24 decembrie 2023. Craiovenii care locuiesc la bloc sunt rugați să depoziteze deșeurile voluminoase lângă platformele gospodărești aferente blocului în care locuiesc, iar cei care locuiesc la casă sunt rugați să facă solicitare prin dispecerat la tel: 0251.979, iar echipele Iridex Group Salubrizare vor colecta deșeurile voluminoase în termen de 24 de ore de la solicitare. Precizam faptul că, există un trend descendent al acestor neconformități constatate în teren, ceea ce ne dă încredere că cetățenii se informează, sunt interesați și se responsabilizează cu privire la fluxurile corecte ale deșeurilor, cu impact direct în viața noastră de zi cu zi. În nici un caz nu se pune problema ca operatorul de salubrizare să pară depășit de situație, dispunem de toate investitiile și resursele necesare să acționăm rapid în teren pentru a corecta orice situație neconforma ce poate apărea la un moment dat.

Rep.: Sunt, în județ, localități ale căror terenuri sunt acoperite cu deșeuri. Și aici, autoritățile par depășite de situație. De ce nu apar rezultate, realitatea demonstrând că situația este scăpată de sub control. De ce ar mai fi nevoie, din punctul dumneavoastră de vedere?

Iridex: Având în vedere preocupările crescând legate de gestionarea responsabilă a deșeurilor și de protejarea mediului înconjurător, Iridex Group Salubrizare ține să clarifice și să accentueze eforturile sale continue în această direcție. În ciuda progreselor făcute, în județul nostru mai există încă zone afectate de depozitarea iresponsabilă și ilegală a deșeurilor de către unele segmente ale populației, deși există toată infrastructura pusă la dispozitie pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și reziduale. Iridex Group Salubrizare nu are rolul de a controla sau sancționa, ci de a sesiza, informa și conștientiza. Avem convingerea că schimbarea reală vine în timp, din convingerile individuale și că, printr-o informare adecvată și printr-o prezență continuă, activă, în comunitate, putem determina cetățenii să adopte obiceiuri sănătoase de gestionare a deșeurilor. În această direcție, în 2022, am lansat proiectul „Caravana ecologizării” în județul Dolj. Prin această inițiativă am ajuns în mai multe localități, mobilizând mii de voluntari. Obiectivul este ecologizarea zonelor cu cele mai mari probleme din județ și din Municipiul Craiova, dar și conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța unui mediu curat pentru sănătatea colectivă.

Rep.: Edilii au înțeles importanța aceste caravane?

Iridex: „Caravana ecologizării” este mai mult decât o simplă acțiune de curățare, este o mișcare despre responsabilitate, răspundere și acțiune, este despre puterea exemplului și consideratie față de locul în care trăim. Alături de voluntari, dorim să transmitem mesajul că fiecare dintre noi are puterea de a influența schimbarea în bine. Echipa Iridex Group Salubrizare face apel la toate comunitățile să intervină în mod proactiv și responsabil ori de câte ori se întâlnesc cu situații de depozitare inadecvată a deșeurilor. Menționăm că începe să existe o preocupare tot mai mare a primarilor din mediul rural de a gestiona corect deșeurile abandonate, astfel că până în acest moment, în anul 2023, am ridicat la solicitarea primăriilor din județul Dolj peste 2.800 de tone de deșeuri abandonate, cantitate mult în crestere fata de anul 2022, ceea ce ne dă încredere că pentru viitor autoritățile locale tratează cu mai multă responsabilitate acest subiect.

Rep.: Ce au înțeles doljenii despre deșeurile reciclabile?

Iridex: Doljenii au început să înțeleagă faptul că deșeurile nu sunt gunoaie, ci o resursă importantă. Schimbarea de mentalitate nu se face ușor, însă prin determinare, puterea exemplului și prezența noastră constantă în teren, calitatea serviciilor prestate și programele consecvente de educație ecologică, oamenii încep să înțeleagă faptul că un gest simplu de responsabilitate poate înseamnă un mediu mai curat, mai sănătos. Este evident că județul Dolj și în special Municipiul Craiova s-au înregistrat progrese semnificative fața de anul 2019, în ceea ce privește colectarea deșeurilor reciclabile. Această creștere subliniază angajamentul comunității, eficienta investitiilor realizate, dotările și infrastructura implementată, resursele umane calificate și randamentul programelor de conștientizare și educație. Analizând datele prezentate, cantitățile de deșeuri
reciclabile colectate în evolutie de la populație, sunt următoarele:

În Municipiul Craiova: 2021: 1770 tone; 2022: 6329 tone; 2023: 5922 tone (până la 30 sept).

În celelalte localități din județul Dolj: 2021: 3250 tone; 2022: 4380 tone: 2023: 4169 tone (pana la 30 sept).

Acest progres arată că doljenii nu numai că au început să înțeleagă importanța colectării separate a deșeurilor, ci au și acționat în consecință. Este important să continuam eforturile în direcția educării și responsabilizării populației, actiuni care au un impact pozitiv asupra comunitatii. Creșterea constantă a cantităților de deșeuri reciclabile colectate sugerează că oamenii s-au familiarizat, sunt mai dispuși să recicleze, dar mai este încă mult loc de îmbunătățire. În plus, alături de colectarea deșeurilor reciclabile, este esențial să se lucreze și la reducerea generarii de deșeuri, la promovarea unei economii circulare și la adoptarea unui stil de viață sustenabil. Iridex Group Salubrizare, alaturi de prestarea de servicii de salubrizare de înaltă calitate, investește resurse semnificative în educarea comunității cu privire la importanța reciclării, reducerii deșeurilor și respectării mediului înconjurător. Societatea noastră este un exemplu pozitiv de angajament ferm în informarea și conștientizarea doljenilor cu privire la importanța păstrării unui mediu curat și sănătos, demonstrăm constant prin derularea a numeroase campanii dedicate populatiei, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Ne adresăm si copiilor prin programul „10 minute de educație ecologică în școli”, Iridex Group Salubrizare urmărește să educe generațiile viitoare despre importanța acțiunilor eco-responsabile. „Parada Costumelor Eco” este o altă campanie inovatoare a companiei, care încurajează creativitatea și conștientizarea ecologică prin organizarea unui eveniment distractiv și educativ. Participanții creează și prezintă costume realizate din materiale reciclabile, promovând astfel importanța reutilizării și reciclării deșeurilor.

Rep.: Cum caracterizați relația de cooperare cu autoritățile locale din județul Dolj? Dar cu ADI ECODOLJ? Unde sunt sincope, dacă sunt?

Iridex: În societatea actuală, dezvoltarea urbană sustenabilă și prosperitatea comunităților depind în mod esențial de sinergia dintre sectorul public și cel privat. Sectorul public aduce la masă nevoile concrete ale comunității, în timp ce sectorul privat poate integra tehnologii avansate, metode eficiente și inovații care să răspundă acestor nevoi. Credem că evolutia/succesul în orice domeniu de activitate vine atunci când organizațiile lucrează împreună, colaborând în mod transparent și cu obiective comune. Acesta este motivul pentru care deschiderea si o bună colaborare cu autoritățile și cetățenii nu este doar o promisiune pentru noi, ci un principiu de bază în îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor noastre, adaptându-le în mod continuu nevoilor comunității.

Rep.: Care sunt obiectivele, pentru anul în curs, mai ales că s-au deschis acele containere îngropate? Vor aduce ele rezultatul scontat? Ce date aveți din februarie până în prezent?

Iridex: Avem convingerea că, printr-o abordare integrată a gestionării deșeurilor, putem face nu numai un serviciu comunității, ci și mediului înconjurător mai sănătos. Unul dintre obiectivele noastre principale este de a crește țintele de reciclare în județul Dolj, inclusiv prin operationalizarea containerelor ingropate, activitate inițiată din data de 1 mai 2023. Prin eforturile constante, investițiile importante în infrastructură realizate, educație și campaniile de constientizare pe care le derulăm, Iridex Group Salubrizare dorește să accelereze această tranziție și să o consolideze. Credem că, printr-o colaborare strânsă cu comunitatea, prin implicare comuna, putem face din Dolj un model de bune practici în gestionarea deșeurilor și în promovarea unei mentalități ecologice. De asemenea, suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de mediul înconjurător astfel încât, fiecare inițiativă pe care o dezvoltăm, are în centru ideea de a proteja și conserva resursele naturale ale județului, astfel incat, viziunea Iridex Group Salubrizare pentru Dolj este una integrată, durabilă și orientată către comunitate. Ne dorim să transformăm modul în care județul gestionează deșeurile, să fim parteneri activi în promovarea unor initiative de creștere a nivelului de conștientizare și responsabilitate al cetățenilor și să ne asigurăm că Dolj rămâne un exemplu în materie de salubritate pentru întreaga țară.

Rep.: Ce înseamnă, în cifre, activitatea Iridex Group Salubrizare în Dolj?

Iridex: Iridex Group Salubrizare Dolj înseamnă 513 de angajați dedicați, o flotă impresionantă de 209 vehicule si mii de tone de deșeuri reciclabile transformate în noi resuse anual.

Rep.: Există premise să se schimbe lucrurile în bine, în județul Dolj?

Iridex: Trăim într-o eră de schimbări rapide și de evoluții semnificative în modul în care vedem și tratăm mediul înconjurător si este nevoie sa ne adaptam cu totii la acestea. Statisticile recente subliniază o tendință încurajatoare: doljenii nu doar că au început să înțeleagă necesitatea colectării separate a deșeurilor, dar au și luat măsuri proactive în această direcție și este un semn clar că mentalitatea tradițională, care vedea deșeurile doar ca o problemă și nu ca o resursă, începe încet să dispară. Este evident că mesajul nostru a fost receptat și îmbrățișat de comunitate: fiecare sac de deșeuri sortat, fiecare kilogram de plastic reciclat sau de hârtie valorificată, este un pas inainte în lupta pentru un Dolj mai verde și mai sustenabil. Faptul că doljenii și acționează în direcția unei gestionări mai responsabile a deșeurilor, este o dovadă a schimbării de paradigmă în care Iridex Group Salubrizare crede și suntem convinși că suntem pe drumul cel bun, avem încredere că viitorul, în ceea ce privește abordarea deșeurilor, va fi unul mai sustenabil.

Dumneavoastră ce părere aveți despre modul în care Iridex își desfășoară activitatea în județul Dolj?