Gara din Orșova va fi modernizată în urma unei investiții de aproape 9 milioane de lei. Vineri a fost lansată licitația pentru execuția lucrării.

Potrivit companiei, programul include modernizarea clădirii de călători, cu asigurarea spațiilor destinate publicului călător, inclusiv facilități pentru persoanele cu dizabilități, dar și spații pentru activități comerciale și de exploatare feroviară, recompatimentarea etajului mezanin pentru spații comerciale, cu acces din zona centrală prin intermediul a două scări de acces, platforme mobile la scările interioare, pentru accesul persoanele cu dizabilități la etajul I al clădirii, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice, de telecomunicații etc., sistem de supraveghere video, sisteme moderne audio și vizuale pentru informarea publicului călător, dar și amenjarea unie parcări auto.

Investiția, estimată la 8.842954,25 lei, va fi finanțată din fonduri externe nerambursabile din Programul Transporturi și de la bugetul de stat.

Durata pentru proiectarea și execuția lucrărilor este de 23 de luni.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 ianuarie.