La data de 29 decembrie se va finaliza proiectul LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C.

Proiectul a fost implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-Sida – A.R.A.S.

Valoarea totală a proiectului a fost de 52.341.073,47 lei, dintre care 44.489.912,63 lei reprezentând finanțare nerambursabilă Uniunea Europeană, 7.205.159,66 finanțare nerambursabilă bugetul național și 646.001,18 lei contribuția proprie.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament pentru pacienții cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Acest obiectiv general răspunde unei teme de interes național în domeniul sănătății, respectiv: reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale.

Grupul tință al proiectului a fost ințial de 120.000 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 persoane din zona rurală).

Țintele stabilite au fost majorate astfel încât la finalul proiectului au beneficiat de programul de screening 180.000 de persoane.

Rezultate principale obținute în urma implementării proiectului: -180.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani și domiciliul într-unul din județele Argeș (AG), Calarași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) sau Vâlcea (VL) integrate regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, testate -143.187 persoane testate din grupurile vulnerabile -130.654 persoane testate cu domiciliul în mediul rural -3.300 de pacienți au fost stadializați într-unul dintre cele 3 Centre de Prevenție înființate în cadrul proiectului – 441 de cabinete de medicină de familie înscrise în

Toate datele persoanelor testate în cadrul programului sunt introduse în Sistemul Electronic de Evidență a Screening-ului (SEES), registru electronic dezvoltat pentru screeningul de hepatite și gestionat de Institutul Național de Sănătate Publică.

Analiza și interpretarea acestor date vor reprezenta o valoroasă sursă pentru politicile de sănătate publică în domeniul eradicării hepatitelor virale.

Una dintre activitățile importante în cadrul proiectului este componenta de informare, educare, constientizare a grupului ținta privind screeningul în cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D si C.

Campania de informare a fost organizată în jurul mesajului „Hepatitele pot fi acolo chiar dacă nu ai simptome”.

Proiectul „ LIVE(RO)2-SUD – Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C” a fost implementat de Institutul Clinic Fundeni în perioada 12.08.2020 – 29.12.2023, fiind un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.