Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova organizează concurs pentru pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri, potrivit unui anunț postat, joi, pe site-ul instituției.

Persoanele care sunt interesate de acest post trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

  1. sunt asistenţi medicali generalişti principali;
  2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
  3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată cu diplomă de licenţă/absolvire.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, in perioada 11.01.2024 – 25.01.2024, program luni-vineri, orele 10.00-14.00, la Serviciul R.U.N.O.S.

În prezent, postul este ocupat de As. Ovidiu Flori Catalina.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei se va organiza astfel: în data de 05.02.2024, orele: 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 08.02.2024, orele: 09.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, 08.02.2024, ora 12.00- interviul de selecţie.

Susţinerea probelor se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din str. Tabaci, nr.1, jud. Dolj.

Calendarul de desfasurare a concursului:

11.01.2024Publicarea anunțului pentru concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulaţie, pe pagina de internet precum şi la sediul unității
11.01.2024 – 25.01.2024Interval orar: 10:00 – 14:00Perioada de depunere dosare de concurs
26.01.2024orele: 14:30Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor acestora
29.01.2024orele: 14:30Termen depunere contestații selecție dosare
30.01.2024orele: 14:00Afișare rezultate contestații selecție dosare
05.02.2024orele: 09:00Susținerea testului grilă de verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
05.02.2024orele: 15:00Afișare rezultate proba scrisă
06.02.2024orele: 15:00Termen depunere contestații proba scrisă
07.02.2024orele: 12:00Soluționarea contestațiilor cu privire la proba scrisă și afișarea rezultatelor acestora
08.02.2024orele: 09:00Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
08.02.2024orele: 12:00Susținerea interviului de selecție și afișarea rezultatelor
08.02.2024orele: 15:00Afișarea rezultatului final al concursului
09.02.2024orele: 11:00Depunerea contestațiilor privind rezultatul final, cu excepția interviului de selecție
09.02.2024orele: 14:00Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului final

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din strada Tabaci nr.1, Craiova, jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, șef Serviciul R.U.N.O.S.