După ce Casa Națională de Sănătate a publicat valorile punctelor în asistență medical, Asociația Patronatului Medicilor de Familie Gorj solicită consultări întrucât aceste puncte au scăzut și, spun medicii, veniturile lor vor fi mai mici cu 50%.

Medicii de familie nu au fost consultați anterior și susțin că vor avea venituri la jumătate, valoric vorbind, comparative cu cele de anul trecut.

„Asociația Patronatului Medicilor de Familie Gorj a luat act cu surprindere de scăderea drastică a valorilor punctelor de capitație și servicii, pentru anul 2024, puncte în funcție de care se stabilește suma reprezentând plata serviciilor medicale contractate, furnizate, raportate și validate în medicina primară, constatând valori diminuate arbitrar de către CNAS fără explicații sau consultarea cabinetelor medicale beneficiare ale acestor plăți.

Pentru medicina primară valorile sunt: 6,2 lei pentru un punct la stabilirea plății per serviciu; 7,7 lei pentru un punct la stabilirea plății per capita.

Această scădere a valorii punctului, în cazul furnizării de servicii medicale în medicina primară, corelată cu nivelul inflației, creșterea aberantă a prețurilor la utilități, alături de obligațiile de plată a personalului angajat, dotarea cu medicamente și materiale sanitare a aparatului de urgență de la nivelul cabinetului, datoriile către bugetul consolidat al statului conduce inevitabil spre diminuarea venitului medicului raportat la venitul anului 2023 cu aproximativ 50% ”, se arată într-un comunicat de presă.

O discuție cu CNAS este solicitată acum de către Asociația Patronatului Medicilor de Familie Gorj.

„Diminuare drastică și inexplicabilă a veniturilor medicilor de familie conduce inevitabil la reducerea numărului de medici contractanți de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu implicații dezastruoase, incalculabile asupra stării de sănătate a populației României. Aceasta fiind situația, Asociația Patronatului Medicilor de Familie Gorj solicită instituirea imediată a consultărilor dintre CNAS și organizațiile patronale ale medicilor de familie astfel încât o decizie, pe care o credem contraproductivă pentru sănătatea populației, incalificabilă în raport cu ceea ce se definește ca ”parteneriat”, de o imoralitate evidentă să nu producă deteriorarea stării de sănătate a populației la un nivel ireparabil”, conchid reprezentanții Asociației Patronatului Medicilor de Familie.