Profesorilor le este interzis să facă meditații cu elevii de la clasele la care predau, potrivit Noii Legi a Educației.

La data de 1 februarie va intra în vigoare Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3.051 din 2024 care stabileşte obligaţiile profesorilor de a completa declaraţiile de interese în care îşi vor asuma că nu fac meditații cu elevii de la clasă.

Acest ordin pune în aplicare o prevedere din Legea Educaţiei nr. 198 din 2023.

„Articolul 168 (3) Pentru a asigura echitatea și obiectivitatea în activitatea de predare-învățare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis să desfășoare activități de pregătire suplimentară contracost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs, având obligația să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială, se arată în Legea 198 din 2023.

(4) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului (3), la nivelul unităților de învățământ se constituie Registrul declarațiilor de interese”, arată articolul de lege.

Va exista un model al Registrului declarațiilor de interese și o procedă de declarare a intereselor, care se vor aproba prin ordin al ministrului educației, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În fiecare școală va fi desemnată o persoană care va gestiona declarațiile de interese.

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, profesorii sunt obligați să completeze declarația de interese în care îşi vor asuma faptul că îşi meditează elevii de la clasă.