Școala Gimnazială Murgaşi a obținut Acreditare Erasmus+ pentru domeniul Educație școlare în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană, pentru perioada 01 martie 2023 – 31 decembrie 2027.

Obiectivul primului an de implementare al proiectului de Acreditare Erasmus+ este reprezentat de creşterea numărului profesorilor care utilizează metode inovative de predare stimulând astfel interesul pentru educaţie al elevilor care provin din familii defavorizate şi îmbunătaţirea rezultatelor şcolare.

Acest obiectiv este direct legat de prioritatea acreditării Erasmus în domeniul educaţiei şcolare, de promovarea egalităţii de şanse, diversitate şi echitate, incluziune.

Şcoala Murgași lucrează cu elevi cu oportunităţi reduse unde se observă lipsa interesului şi a motivaţiei, profesorului revenindu-i sarcina de a-i integra informaţional si motivaţional care trebuie să aibe competenţe eficiente potrivite profilului emoţional şi social al fiecarui elev.

Fiecare cadru didactic din această școală trebuie să gestioneze clasele în care învață aceşti elevi şi să îi integreze în actul educaţional. Viziunea europeană oferă posibilităţi multiple şi multe modele de incluziune pe care cadrele didactice din şcoală să le urmeaze.

„În perioada 28 octombrie – 01 noiembrie, un grup 5 profesori din instituţia noastră a participat la cursul ”Spice-up formal! Non-formal education to improve learners motivation”, furnizor de curs Asociația Edu2grow desfăşurat în Turcia în cadrul Proiectului de Acreditare ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH), Contract numărul 2023-1-RO01-KA121-SCH-000133664, beneficiar Şcoala Gimnazială Murgaşi. Tematica și obiectivele cursului au avut ca scop dezvoltarea competențelor de întrebuinţare a metodelor non-formale în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare, a încurajării învățării prin colaborare, a îmbunătățirii rezultatelor școlare și atingerii succesului școlar. Cadrele didactice participante au identificat tehnici noi de lucru cu elevii, metode non-formale și outdoor adaptate nevoilor specifice Şcolii Gimnaziale Murgaşi, tipuri de comunicare, modalități de adaptare a comunicării la grupul de elevi pentru sporirea gradului de incluziune școlară și social. Participarea la cursul de formare „Spice-up formal! Non-formal education to improve learners motivation” din cadrul proiectului de acreditare Erasmus+, a reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională și personală pentru profesorii Şcolii Gimnaziale Murgaşi, care va conduce la creșterea valorii actului educațional și a dimensiunii europene a școlii, va contribui la reducerea abandonului şcolar, la îmbunatățirea rezultatelor școlare a elevilor din grupurile de risc și crearea unui mediu pozitiv în școală”, spun reprezentanții echipei de proiect.