Angajații Poliției Locale Craiova vor primi, anul acesta, normă de hrană doar pentru șase luni, respectându-se astfel procedura din 2023, când această formă de venit s-a acordat tot pentru jumătate de an.

De vină pentru această decizie este, potrivit Primăriei Craiova, situația financiară care impune reducerea cheltuielilor de funcționare, cunoscut fiind faptul că Poliția Locală Craiova funcționează sub aripa primăriei.

„Având în vedere prevederile art. LVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cotele defalcate din impozitul pe venit repartizate Municipiului Craiova pentru anul 2024 sunt diminuate faţă de anul 2023 cu 58,5 mil lei, astfel că se impune reducerea cheltuielilor prevăzute la secţiunea de funcţionare”, argumentează autoritățile locale.

Joi, proiectul de hotărâre va ajunge pe masa consilierilor locali, suma totală prevăzută pentru acoperirea acestor cheltuieli fiind 2.255.000 de lei.

„În aceste condiţii, în proiectul de buget al Municipiului Craiova pe anul 2024, sumele repartizate Poliţiei Locale a Municipiului Craiova cuprind suma de 2.255 mii lei, sumă care asigură plata normei de hrană pentru personalul acestei instituţii pentru o perioadă de şase luni din anul calendaristic”, arată raportul întocmit de către reprezentanții Primăriei Craiovei.

Valoarea normei de hrană este de 36 de lei/zi, pentru funcționarii cu atribuții generice și personalul contractual, și 48 de lei/zi pentru cei cu atribuții specifice de polițiști locali.

Personalul care lucrează în ture mai beneficiază de încă 5 lei pe zi.

Conform legii, sunt și situații când polițiștii locali nu primesc norma de hrană.

„Personalul Poliției Locale a Municipiului Craiova nu va beneficia de normă de hrană în următoarele situaţii: a) concedii reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv concediul pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepţia concediilor medicale pentru accidente de muncă; b) concedii fără plată; c) concedii de studii; d) participarea la cursuri de formare/perfecţionare, în cazul în care i se asigură masa şi beneficiază de diurnă de delegare; e) concedii de maternitate; f) concedii pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare; g) pe perioada delegaţiilor, atunci când se acordă diurnă; h) pe perioada suspendării raportului de serviciu, respectiv a raportului de muncă”, mai arată proiectul de hotărâre care va ajunge pe masa consilierilor municipali.