Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat, în perioada 19-23 februarie 2024, 47 controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă, munca la negru fiind încă o variantă la îndemâna angajatorilor.

Au fost aplicate 45 sancțiuni contravenționale, în valoare de 287.000 lei, dintre care 90.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată.

Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 128 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate, se arată într-un comunicat de presă.

În cadrul acțiunilor de control, un angajator cu sediul social în Municipiul București, având domeniu de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale a fost sancționat cu suma de 60.000 lei pentru folosirea în activitate a trei persoane pentru care nu avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Angajatorul a fost depistat pe raza Municipiului Motru.

De asemenea, un alt angajator cu sediul social în Municipiul București, având domeniu de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor a fost sancționat cu suma de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Angajatorul a fost depistat la construcția variantei de ocolire a Municipiului Târgu-Jiu.

Totodată, un alt angajator, cu sediul social în Municipiul Târgu-Jiu, activând în domeniul învățământului preșcolar a fost sancționat cu suma de 10.000 lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Atragem atenția tuturor angajatorilor asupra faptului că, potrivit prevederilor Legii numărul 53/2003, Codul Muncii, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată. Vom face în continuare toate demersurile necesare pentru aplicarea unitară de către angajatori a prevederilor legale în domeniile de competență” a declarat George Romanescu, șeful ITM Gorj